Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, og er du i tvivl om, hvorvidt barnets/den unges seksuelle adfærd bør vække bekymring, kan du begynde med at læse her.

Du har som pårørende altid mulighed for at søge rådgivning og hjælp hos din lokale socialforvaltning. Du er også velkommen til at kontakte JanusCentret.

Forældre eller pårørende til et barn med seksuelt grænseoverskridende adfærd er ofte optaget af skyld og skam og går rundt med mange tanker og spørgsmål, som det kan være svært at få talt om eller få svar på andre steder.

– Hvorfor har mit barn begået overgreb?
– Hvad kan jeg som forælder gøre for, at det ikke sker igen?
– Hvordan får jeg tillid til mit barn igen?
– Hvor meget skal jeg kontrollere mit barn?
– Hvordan håndterer jeg situationen internt i familien og over for omgivelserne?
– Hvad vil det betyde for mit barns fremtidige seksualliv?
– Er der risiko for, at mit barn bliver krænker som voksen?

Tilbud til forældre

Kriseintervention

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »