JanusCentret flytter til Frederiksberg

D. 2. december 2019 flytter JanusCentret lokaler til Falkonercentret på Frederiksberg. JanusCentrets nye adresse bliver fra og med d. 2. december Falkoner Allé 7, 1. sal.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kursus i afholdelse af børnesamtalen

Invitation til kursus i Børnesamtalen 2020

JanusCentret tilbyder nu kursus i børnesamtaler omhandlende seksuelle problemstillinger.
Kurset er rettet mod sagsbehandlere og familiekonsulenter og løber over to dage.

For nærmere information se vedhæftet invitation eller kontakt JanusCentret på info@januscentret.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gå-hjem møde d. 24.10.

JanusCentrets klinik i Odense afholder gå-hjem møde d. 24.10. 2019 under overskriften:

Interventionsmuligheder i forhold til børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer

JanusCentret vil præsentere dig for den nyeste viden inden for børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer og komme med konkrete eksempler på, hvordan du kan handle, når du møder sager, der omhandler børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Kom og hør om:

  • Normativ vs. bekymrende seksualitet hos børn og unge
  • Udredning og risikovurdering
  • Overgrebsfokuseret behandling
  • Mediationer
  • Bekymringsbarometret

Det er gratis at deltage og vi byder på let forplejning

Adresse

Vestergade 48, 4. th. 5000 Odense C

Tilmelding

Tilmelding sker via e-mail til chfr@januscentret.dk senest D. 21.10. Skriv venligst hvilken kommune I kommer fra, og hvor mange der deltager.

Tilmeldingen lukkes efter 25 tilmeldte deltagere.

Der vil fremover kontinuerligt afholdes gå-hjem-møder i JanusCentret i Odense og i vores center i København. Få mere information på vores hjemmeside www.januscentret.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hindsgavl Konference om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket mod Overgreb mod Børn er igen i år arrangør af Hindsgavl Konferencen, der finder sted til efteråret den 9.-10. september 2019. Konferencen sætter fokus på, hvordan informationssamfundet påvirker unges udforskning af deres seksualitet set i forhold til offergørelse og krænkelser.

Program og tilmelding: Hindsgavl Konferencen 2019

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Artikel om flygtningebørn med seksuelt bekymrende adfærd

I forbindelse med udgivelsen af JanusCentrets seneste statusrapport har Politiken skrevet en artikel om flygtningebørn med seksuelt bekymrende adfærd.

Artiklen udkom d. 21. december 2018, og kan findes her

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny statusrapport 2003-2017

JanusCentret har netop udgivet centrets seneste statusrapport, som opsummerer udviklingen i centrets arbejde med børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd i årene 2003 til 2017.
Rapporten indeholder dybtgående analyser af klientgruppen og dennes problemstillinger, ligesom den byder på særtemaer om polyviktimiserede klienter samt praksiserfaringer fra arbejdet med flygtningebørn med seksuelt bekymrende adfærd.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Diagnostisk udredning

JanusCentret tilbyder nu diagnostisk udredning for henholdvis ADHD, Autismespektrumforstyrrelse og Mental retardering som tilkøb til udredningspakken.
Se mere under priser og ydelser.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Artikel til Grænseland i Information

 

JanusCentrets direktør, Mimi Strange, samt to af centrets psykologer, Amalie Strange og Sarah Bonneman Egebæk, har bidraget til Dagbladet Informations artikelserie, Grænseland, som handler om overskridelse af seksuelle grænser. Artiklen berører centrets arbejde med børn og unge, og betoner bl.a. fordelene ved brug af mediation samt behovet for at forstå krænkerens perspektiv med henblik på bedre forebyggelse af overgreb.

Artiklen udkom d. 6. marts i år, og kan findes her

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Avisartikel om JanusCentret i Odense

 

Fyens Stiftstidende har skrevet en artikel om åbningen af JanusCentret i Odense, hvor direktør Mimi Strange blandt andet gør opmærksom på fordelene ved at øge den geografiske udbredelse af centrets tilbud til børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer samt deres familier.

JanusCentret i Odense holder åbningsreception d. 14. marts, og er netop åbnet for rådgivning og tilgang af nye klienter.

Artiklen kan findes her

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Direktør for JanusCentret modtager Rubinprisen 2017

Mimi Strange RUBIN-pris1

D. 29 januar 2018 blev Rubinprisen 2017 overrakt til Mimi Strange, Cand. Psych. og direktør for JanusCentret.

Prisens grundlag

Mimi Strange modtager RUBIN-prisen for sit arbejde som ekstern redaktør af ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”, nr. 4, Temanummer ” Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an”.

Prisen gives som en belønning for det faglige og det velskrevne, for aktualitet og det særlige – samt for evnen til at formidle et komplekst stof.

Mimi Strange har i samarbejde med Anna Louise Stevnhøj været gæsteredaktører på udgivelsen og skrevet artiklerne: “Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik”, “Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv” samt “Hvad er seksualitet hos børn”, som kan findes i temanummeret.

Psykologer fra JanusCentret er derudover forfattere til artiklerne: “Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre” og “Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager.

Temanummeret kan rekvireres her.

Tidskrift

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »